کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [180000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های علی زندوکیلی ایمیل خود را وارد کنید

علی زندوکیلی

کنسرت علی زندوکیلی 13 شهریور 1397 در تهران سالن برج میلاد قیمت بلیط : 180000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.tik8.com ...