» » سالن سینما سعید نورآباد

آدرس :
نورآباد - لرستان - میدان بعثت - جنب پارک آبت الله هاشمی - سینما سعید