کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: رودسر سالن آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 8 شهریور 1397 در رودسر سالن آوینی قیمت بلیط : 80000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...