کنسرت حمید عسکری

خواننده: حمید عسکری

محل برگزاری کنسرت: شیراز سالن رازی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.shiraztic.ir

جهت اطلاع از کنسرت های حمید عسکری ایمیل خود را وارد کنید

حمید عسکری

کنسرت حمید عسکری 15 شهریور 1397 در شیراز سالن همایش رازی قیمت بلیط : 90000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.shiraztic.ir ...