کنسرت مهدی احمدوند

خواننده: مهدی احمدوند

محل برگزاری کنسرت: مرند سالن ماریانا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [70000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های مهدی احمدوند ایمیل خود را وارد کنید

مهدی احمدوند

کنسرت مهدی احمدوند 3 شهریور 1397 در مرند سالن ماریانا قیمت بلیط : 70000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...