خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: رامسر سالن تله کابین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 1 شهریور 1397 در رامسر سالن تله کابین قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...