خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 11 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 11 شهریور 1397 در اراک مجتمع ستارگان قیمت بلیط: 90000 - 40000 سایت خرید بلیط: www.iranconcert.com ...