کنسرت گروه چارتار

خواننده: گروه چارتار

محل برگزاری کنسرت: متل قو کمپینگ ساحلی قو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه چارتار ایمیل خود را وارد کنید

گروه چارتار

کنسرت گروه چارتار 8 شهریور 1397 در متل قو کمپینگ ساحلی قو قیمت بلیط : 110000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...