کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: شاهرود سالن ذوب آهن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 4 شهریور 1397 در شاهرود سالن ذوب آهن قیمت بلیط : 120000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...