کنسرت عماد طالب زاده

خواننده: عماد طالب زاده

محل برگزاری کنسرت: سرعین سالن هتل لاله

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 31 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [70000 - 20000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های عماد طالب زاده ایمیل خود را وارد کنید

عماد طالب زاده

کنسرت عماد طالب زاده 31 مرداد 1397 در سرعین سالن هتل لاله قیمت بلیط : 70000 - 20000 سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...