کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: انار سالن آزادگـان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 2 شهریور 1397 در انار سالن آزادگـان قیمت بلیط : 90000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...