کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: بروجرد سالن ولایت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 2 شهریور 1397 در بروجرد سالن ولایت قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...