کنسرت گروه پالت

خواننده: گروه پالت

محل برگزاری کنسرت: تهران کاخ نیاوران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 7 , 11 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.tik8.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه پالت ایمیل خود را وارد کنید

گروه پالت

کنسرت گروه پالت 7 و 11 شهریور 1397 در تهران کاخ نیاوران قیمت بلیط : 140000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.tik8.com ...