کنسرت سینا شعبانخانی

خواننده: سینا شعبانخانی

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 15 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سینا شعبانخانی ایمیل خود را وارد کنید

سینا شعبانخانی

کنسرت سینا شعبانخانی 15 شهریور 1397 در کرج سالن سینما تئاتر چمران قیمت بلیط : 120000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...