کنسرت رحیم شهریاری

خواننده: رحیم شهریاری

محل برگزاری کنسرت: کرج سالن سینما تئاتر چمران

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رحیم شهریاری ایمیل خود را وارد کنید

رحیم شهریاری

کنسرت رحیم شهریاری 14 شهریور 1397 سالن سینما تئاتر چمران قیمت بلیط : 120000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...