کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 13 , 14 , 15 , 16 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [160000 - 80000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 13 و 14 و 15 و 16 شهریور 1397 در تهران سالن وزارت کشور قیمت بلیط : 160000 - 80000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...