کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: یاسوج سالن پوریای ولی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 5 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 15000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 5 شهریور 1397 در یاسوج سالن پوریای ولی قیمت بلیط : 90000 - 15000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...