کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: تایباد سالن خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 9 شهریور 1397 در تایباد سالن خلیج فارس قیمت بلیط : 140000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...