کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: اهواز سالن سینما هلال

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 , 31 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [140000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 30 و 31 مرداد 1397 در اهواز سالن سینما هلال قیمت بلیط : 140000 - 60000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...