خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: همدان سالن سینما قدس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [180000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.sororconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی 26 مرداد 1397 در همدان سالن سینما قدس قیمت بلیط : 180000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.sororconcert.com ...