» » سالن تخت جمشید ساوه

آدرس :
ساوه - ابتدای جاده احمد آباد - سالن تخت جمشید