خواننده: احسان خواجه امیری

محل برگزاری کنسرت: ساوه سالن تخت جمشید

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های احسان خواجه امیری ایمیل خود را وارد کنید

احسان خواجه امیری

کنسرت احسان خواجه امیری 3 شهریور 1397 در ساوه سالن تخت جمشید قیمت بلیط : 90000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...