کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: گنبدکاووس سالن ارشـاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [95000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 2 شهریور 1397 در گنبدکاووس سالن ارشـاد قیمت بلیط : 95000 - 45000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...