کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: رفسنجان سالن میثاق

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 4 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 4 شهریور 1397 در رفسنجان سالن میثاق قیمت بلیط : 80000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...