کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاری کنسرت: سنندج سالن خمینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های حمید هیراد ایمیل خود را وارد کنید

حمید هیراد

کنسرت حمید هیراد 26 مرداد 1397 در سنندج سالن خمینی قیمت بلیط : 80000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...