کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن تلاش

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 6 شهریور 1397 در کرمان سالن تلاش قیمت بلیط : 110000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...