کنسرت گروه چارتار

خواننده: گروه چارتار

محل برگزاری کنسرت: بابلسر سالن میزبان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه چارتار ایمیل خود را وارد کنید

گروه چارتار

کنسرت گروه چارتار 6 شهریور 1397 در بابلسر سالن میزبان قیمت بلیط : 110000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...