» » سالن ولایت مهدیشهر

آدرس :
سمنان - مهدیشهر - بالاتر از استخر شهید ترانی - سالن ولایـت