کنسرت شهاب مظفری

خواننده: شهاب مظفری

محل برگزاری کنسرت: هشتگرد سالن 9 دی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 9 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهاب مظفری ایمیل خود را وارد کنید

شهاب مظفری

کنسرت شهاب مظفری 9 شهریور 1397 در هشتگرد سالن 9 دی قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...