» » مجتمع تالار شهر قزوین

آدرس :
قزوین - روبروی دانشگاه آزاد اسلامی باراجین - مجتمع فرهنگی رفاهی تالار شهر