کنسرت سیامک عباسی

خواننده: سیامک عباسی

محل برگزاری کنسرت: قزوین مجتمع تالار شهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های سیامک عباسی ایمیل خود را وارد کنید

سیامک عباسی

کنسرت سیامک عباسی 8 شهریور 1397 در قزوین مجتمع تالار شهـر قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...