کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: خوی سالن هتل ثمین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 31 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های بهنام بانی ایمیل خود را وارد کنید

بهنام بانی

کنسرت بهنام بانی 31 مرداد 1397 در خوی سالن هتل ثمین قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...