کنسرت رضا یزدانی

خواننده: رضا یزدانی

محل برگزاری کنسرت: رشت تماشاخانه هامون

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا یزدانی ایمیل خود را وارد کنید

رضا یزدانی

کنسرت رضا یزدانی 2 شهریور در رشت تماشاخانه هامون قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...