کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن چیچک

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 , 3 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های هوروش بند ایمیل خود را وارد کنید

هوروش بند

کنسرت هوروش بند 2 و 3 شهریور 1397 در تبریز سالن چیچک قیمت بلیط : 100000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...