کنسرت گروه چارتار

خواننده: گروه چارتار

محل برگزاری کنسرت: منطقه آزاد انزلی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه چارتار ایمیل خود را وارد کنید

گروه چارتار

کنسرت گروه چارتار 26 مرداد 1397 در سالن همایش منطقه آزاد انزلی قیمت بلیط : 110000 - 60000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...