کنسرت میثم ابراهیمی

خواننده: میثم ابراهیمی

محل برگزاری کنسرت: رشت سالن نامجو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 30 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 35000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های میثم ابراهیمی ایمیل خود را وارد کنید

میثم ابراهیمی

کنسرت میثم ابراهیمی 30 مرداد 1397 رشت سالن نامجو قیمت بلیط : 90000 - 35000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...