خواننده: رضا صادقی

محل برگزاری کنسرت: اصفهان سالن فرهنگسرای شهروند

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [85000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا صادقی ایمیل خود را وارد کنید

رضا صادقی

کنسرت رضا صادقی در اصفهان 25 مرداد سالن فرهنگسرای شهروند قیمت بلیط : 85000 - 50000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...