کنسرت محمدرضا گلزار

خواننده: محمدرضا گلزار

محل برگزاری کنسرت: آبادان سالن سینما نفت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 31 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 45000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های محمدرضا گلزار ایمیل خود را وارد کنید

محمدرضا گلزار

کنسرت محمدرضا گلزار 31 مرداد 1397 در آبادان سالن سینما نفت قیمت بلیط : 120000 - 45000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...