کنسرت محمدرضا گلزار

خواننده: محمدرضا گلزار

محل برگزاری کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [110000 - 70000] تومان

خرید اینترنتی : www.shiraztic.ir

جهت اطلاع از کنسرت های محمدرضا گلزار ایمیل خود را وارد کنید

محمدرضا گلزار

کنسرت محمدرضا گلزار 25 مرداد 1397 در شیراز تالار حافظ قیمت بلیط : 110000 - 70000 سایت خرید بلیط : www.shiraztic.ir ...