کنسرت ماکان بند

خواننده: ماکان بند

محل برگزاری کنسرت: اردبیل سالن فدک

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 , 19 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های ماکان بند ایمیل خود را وارد کنید

ماکان بند

کنسرت ماکان بند 18 و 19 مرداد 1397 در اردبیل سالن فدک قیمت بلیط : 120000 - 60000 خرید اینترنتی : www.iranconcert.com ...