کنسرت کاوه آفاق

خواننده: کاوه آفاق

محل برگزاری کنسرت: شیراز باشگاه فرهنگی دانشگاه شیراز

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 2 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [80000 - 60000] تومان

خرید اینترنتی : www.irantic.com

جهت اطلاع از کنسرت های کاوه آفاق ایمیل خود را وارد کنید

کاوه آفاق

کنسرت کاوه آفاق 2 شهریور 1397 در شیراز باشگاه فرهنگی دانشگاه شیراز قیمت بلیط : 80000 - 60000 سایت خرید بلیط : www.irantic.com ...