کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.aradconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های آرش و مسیح ایمیل خود را وارد کنید

آرش و مسیح

کنسرت آرش و مسیح 1 شهریور 1397 در کیش تالار شهر قیمت بلیط : 120000 - 90000 سایت خرید بلیط : www.aradconcert.com ...