کنسرت رضا یزدانی

خواننده: رضا یزدانی

محل برگزاری کنسرت: شیراز مجتمع خلیج فارس

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 , 9 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 90000] تومان

خرید اینترنتی : www.irantic.com

جهت اطلاع از کنسرت های رضا یزدانی ایمیل خود را وارد کنید

رضا یزدانی

کنسرت رضا یزدانی 8 و 9 شهریور در شیراز مجتمع خلیج فارس قیمت بلیط : 100000 - 90000 سایت خرید بلیط : www.irantic.com ...