کنسرت رحیم شهریاری

خواننده: رحیم شهریاری

محل برگزاری کنسرت: تبریز سالن پتروشیمی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 , 2 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های رحیم شهریاری ایمیل خود را وارد کنید

رحیم شهریاری

کنسرت رحیم شهریاری 1 و 2 شهریور 1397 تبریز سالن پتروشیمی قیمت بلیط : 100000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...