کنسرت میثم ابراهیمی

خواننده: میثم ابراهیمی

محل برگزاری کنسرت: شاهرود سالن ذوب آهن

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [120000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های میثم ابراهیمی ایمیل خود را وارد کنید

میثم ابراهیمی

کنسرت میثم ابراهیمی 18 مرداد 1397 شاهرود سالن ذوب آهن قیمت بلیط : 120000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...