کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: منطقه آزاد انزلی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 24 مرداد 1397 در منطقه آزاد انزلی قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...