کنسرت شهرام و حافظ ناظری

خواننده: شهرام و حافظ ناظری

محل برگزاری کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [125000 - 55000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های شهرام و حافظ ناظری ایمیل خود را وارد کنید

شهرام و حافظ ناظری

کنسرت شهرام و حافظ ناظری 25 مرداد 1397 در اراک مجتمع ستارگان قیمت بلیط : 125000 - 55000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...