کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاری کنسرت: مراغه سالن شهید کنعانی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 29 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [90000 - 30000] تومان

خرید اینترنتی : www.ebilit.com

جهت اطلاع از کنسرت های امید حاجیلی ایمیل خود را وارد کنید

امید حاجیلی

کنسرت امید حاجیلی 29 مرداد 1397 در مراغه سالن شهید کنعانی قیمت بلیط : 90000 - 30000 سایت خرید بلیط : www.ebilit.com ...