کنسرت زانیار خسروی

خواننده: زانیار خسروی

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن سینما آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 18 ] مرداد 1397

تلفن هماهنگی:

قیمت بلیط: [100000 - 50000] تومان

خرید اینترنتی : www.belitbox.com

جهت اطلاع از کنسرت های زانیار خسروی ایمیل خود را وارد کنید

زانیار خسروی

کنسرت زانیار خسروی 18 مرداد 1397 در بوشهر سالن سینما آوینی قیمت بلیط : 100000 - 50000 سایت خرید بلیط : www.belitbox.com ...