کنسرت گروه چارتار

خواننده: گروه چارتار

محل برگزاری کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 3 ] شهریور 1397

تلفن هماهنگی: 09107490070

قیمت بلیط: [110000 - 40000] تومان

خرید اینترنتی : www.iranconcert.com

جهت اطلاع از کنسرت های گروه چارتار ایمیل خود را وارد کنید

گروه چارتار

کنسرت گروه چارتار 3 شهریور 1397 در قزوین سالن نمایشگاه بین المللی قیمت بلیط : 110000 - 40000 سایت خرید بلیط : www.iranconcert.com ...